Stopp i toalett Göteborg

Stopp/Vatten stiger upp i WC


Trolig orsak till problemet:
Kan vara att det används för mycket papper. Föremål har hamnat i vattenlåset, tex en luktagott fastnar ofta i den sista delen av wc-stolen mot golvet. Wc-stolens spolning fungerar dåligt.

Vad kan man göra:

Känn efter i vattenlåset så det inte sitter ett föremål där. Man bör inte försöka att lösa stoppet om man vet med sig att det troligen är ett föremål som fastnat i wc-stolen. Det kan bli så att föremålet fastnar längre ner i avloppet och orsakar stamstopp. Detta kräver i många fall att wc-stol demonteras. Kontakta fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan kontakta RJ Spolservice i Göteborg och få problemet avhjälpt omgående.


Förebygga:

Se till att spolningen fungerar på wc-stolen.
Ha inte onödiga prylar i wc-stol och ovanför.
Spola bara ner papper och fekalier i wc-stol.
Undvik att spola ner tandtråd, bindor, kattsand mm i synnerhet om avloppet är gammalt.
Gamla avlopp är större och kräver mer vatten så snålspolning är inte att rekommendera.


Det bubblar i wc-stol


Trolig orsak till problemet:

Avloppsstammens tecken på ett begynnande stamstopp är att vatten från intilliggande lägenheter trycker och komprimerar luft som bubblar i vattenlåset.


Vad kan man göra:
Kontakta fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan få kontakta RJ Spolservice i Göteborg och få problemet avhjälpt omgående.


Förebygga:

Se till att spolningen fungerar på wc-stolen. Ha inte onödiga prylar i wc-stol och ovanför. Spola bara ner papper och fekalier i wc-stol. Undvik att spola ner tandtråd, bindor, kattsand mm i synnerhet om avloppet är gammalt. Gamla avlopp är större och kräver mer vatten så snålspolning är inte att rekommendera.


Vatten drar ur vattenlås


Trolig orsak till problemet:

Detta tyder på ett stopp i huvudledning som långsamt släpper igenom vatten, då bildas ett vakuum i ledningen som drar ur vattenlåset på wc. Kan även bero på igensatt luftare. Vid blåsig väderlek kan vattenlåset dra ur wc-stolen.


Vad kan man göra:

Kontrollera vattenlås i wc-stol. Kontakta fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan få kontakta RJ Spolservice i Göteborg och få problemet avhjälpt omgående.


Förebygga:

Se till att spolningen fungerar på wc-stolen. Ha inte onödiga prylar i wc-stol och ovanför. Spola bara ner papper och fekalier i wc-stol. Undvik att spola ner tandtråd, bindor, kattsand mm i synnerhet om avloppet är gammalt. Gamla avlopp är större och kräver mer vatten så snålspolning är inte att rekommendera.

Kontakta oss

Har du stopp i avloppet? Tveka inte att kontakta oss på RJ Spolservice så löser vi problemet tillsammans.

Kontakta oss
Gul bil med RJ spolservice logga Gul bil med öppen baklucka som är fylld med verktyg och slangar

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Rj-spolservice AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Rj-spolservice.