Råttproblem avlopp & brunn i Göteborg

Vänd dig till RJ Spolservice för Effektiva Lösningar mot Råttor i Avloppsrör i Stor Göteborg med Omnejd

Problem med råttor i avloppet? - vi hjälper dig!

Råttor som tränger in genom avloppsrören utgör ett betydande problem för fastighetsägare i både innerstaden och förorterna i Göteborgs kommun med omnejd. Den utmaningen försvåras av det faktum att det är svårt att eliminera råttor från det kommunala avloppsnätet.

 

För att hantera detta problem rekommenderar vi att du vänder dig till RJ Spolservice, din pålitliga partner i stor Göteborg med omnejd. Vi specialiserar oss på att lösa problem med råttor genom att installera effektiva "råttstopp", vilket effektivt hindrar råttor från att tränga in i fastighetens avloppssystem.

Varför RJ Spolservice?

Erfarenhet och Kompetens: Vi har lång erfarenhet av att hantera råttrelaterade problem i avloppssystem och har byggt upp en gedigen kompetens för att erbjuda skräddarsydda lösningar.


Individuell Bedömning: Vi är märkesoberoende och genomför en individuell bedömning av varje fastighet för att identifiera den bästa lösningen. Vi förstår att varje fastighet är unik och kräver anpassade åtgärder.


Förebyggande Åtgärder: Förutom att lösa befintliga problem ger vi även råd om förebyggande åtgärder. Vid renoveringar eller stambyten kan installation av rostfria golvbrunnar vara en klok investering för att förhindra framtida problem.

 

Kostnad:

Kontakta RJ Spolservice för att diskutera ditt behov och få skräddarsydda lösningar för att effektivt hantera problem med råttor i avloppsrören. Vi är din pålitliga partner för att säkerställa en råttfri miljö i din fastighet. Kontakta oss

Spolbil från RJ spolservice som finns i hela Storgöteborg

Råttbekämpning

Råttor trivs där det är fuktigt och där människor finns. De gillar att vara i källare och avlopp, men man kan också stöta på dem i parker och byggnader. Det är viktigt att hålla råttor borta från våra hem eftersom de kan sprida sjukdomar genom sin urin och avföring. Dessutom är de inte särskilt förtjusta i att gnaga på elledningar och isolering. Genom att vidta förebyggande åtgärder kan både privatpersoner och företag själva minska risken för råttproblem.

Kontakta oss

Såhär gör du för att få hjälp med råttor i avlopp eller brunn!

Ring 031 - 56 50 05 för att beställa hjälp avseende råttor i avlopp eller brunn, uppge mobilnr, adress med problem och en kort beskrivning kring uppdrag. Hjälp strax påväg!