Vår spolutrustning

Pump 1 som ger 0-450 bar 30 l/min kopplad till 3/8" slang för renspolning av fastighetsledningar, används även till tvättlans vid renspolning av ytor. Kombineras med varmvatten från en hetvattenpanna för att öka rengöringseffekten. Till exempel när man spolar ledningar där svårlösta fettavlagringar och beläggningar har ansamlats.


Pump 2 som ger 0-180bar sant 90 l/min kopplad till en 5/8" slang detta ger ett högre flöde i som används för att spola ur ledningar samt att driva olika dysor. En fast vattentank på ca 1400 liter.


Vatten kan tagas på plats från kund samt att varmvatten tillverkas när det behövs i en fast monterad hetvattenpanna, detta minimerar onödiga körningar och ger ett snabbare avslut på uppdragen.


Övrig utrustning

  • Allt kan styras med fjärrkontroll.
  • Vi har rotordysor till samtliga slangar. 
  • TV-tittkamera för lättare inspektioner av avlopp.
  • Utrustning för lokalisering/sondning av ledningar (radiosändare även för gjutjärnsledningar).
  • Ferromagnetisk sökare för magnetiska föremål såsom brunnar och ventiler.

Läs mer om vår spolbil i dokumentet nedan

Blå upprullad slang

Slangvinda 90m 3/8"

Svart upprullad slang

Slangvinda 90m 5/8 slang

Gul slang

Påfyllnadsslang ca 30m

spolbils_press.pdf
Hämta fil