Dålig lukt

Trolig orsak till problemet:

Den största orsaken till lukt från avlopp är att det inte är tätt i anslutningar. Eller att vattenlåsen är uttorkade. Detta medför att luften kan gå fritt ut och in i avlopp, och man får lukt när luften kommer från avloppet och in i fastigheten.


En avigsida med detta är att man kan få problem med råttor pga att dom känner dofterna av föda från fastigheten när luften går från fastigheten ner i avloppet.


Vad kan man göra:

Kontrollera att vattenlåsen är i funktion. Kontrollera att det är tätt vid anslutningar till avloppet bakom wcstol, vid handfat och kök. Kontrollera så att det finns en plugg i golvbrunnen. Kontakta fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan kontakta RJ Spolservice i Göteborg och få problemet avhjälpt.


Förebygga:

Håll vattenlåsen fyllda.

Rensa och rengör golvbrunn.

Använd med fördel en gummianslutning där det går för den har även en tätande förmåga mot vattentryck.


Kontakta oss

Har du stopp i avloppet? Tveka inte att kontakta oss på RJ Spolservice så löser vi problemet tillsammans.

Kontakta oss
Gul bil med RJ spolservice logga Gul bil med öppen baklucka som är fylld med verktyg och slangar