Problem med fukt

Trolig orsak till problemet:

Ett mycket svårt ämne men det vanligaste är att det är halvstopp i golvbrunnen och att tätskiktet mellan brunnskant och golv läcker. Även smygläckage på rör och vattenlås förekommer. Om man ser till det vanligaste när det gäller fastigheter är en dålig dränering eller en illa skött uppsamlingsbrunn. Det senare leder vatten mot fastigheten i stället för att leda bort vatten.


Stopp i stuprör är en vanlig företeelse som resulterar i att vatten som kommer från taket inte leds bort utan trycker på mot fastighet. Det svåra med gamla dräneringar är att det inte brukar hjälpa så mycket när man spolar dessa av den enkla anledningen att dräneringen är så mycket mer än ett rör eller slang.


Den består av flera delar grus, makadam fuktspärr i flera plan utmed fastigheten så är en del dålig så fungerar dom andra dåligt också.


Vad kan man göra:

Rensa golvbrunnen kontinuerligt.Kontrollera rör och vattenlås till uppsamlingsbrunn.Detta görs bäst med högtrycksspolning från uppsamlingsbrunn och stuprör. Kontaktar fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan kontakta RJ Spolservice i Göteborg och få problemet avhjälpt omgående.


Förebygga:

Rensa golvbrunnen kontinuerligt. Se till så att uppsamlingsbrunnen är rensad och har utlopp. Rensa stuprännor och rör kontinuerligt det finns rensar att sätta på röret för att förhindra att det kommer ner för mycket löv mm i mark röret och uppsamlingsbrunn.


Kontakta oss

Har du stopp i avloppet? Tveka inte att kontakta oss på RJ Spolservice så löser vi problemet tillsammans.

Kontakta oss
Gul bil med RJ spolservice logga Gul bil med öppen baklucka som är fylld med verktyg och slangar