Problem med Golvbrunn avloppet

Vatten stiger upp i golvbrunn

Trolig orsak till problemet:

Det är stopp i avloppsstammen nedanför anslutning till lägenheten detta medför att vatten från intill liggande och lägenheter ovanför trycker bakvägen och stiger upp i golvbrunn. Det är inte helt ovanligt att detta stopp orsakas av att föremål eller papper som fastnar i förträngningar på avloppsröret. Detta är ett akut problem, fortsätter det att stiga svämmas rummet över där golvbrunnen finns.


Vad kan man göra:

Det första man kan göra det är att informera grannarna ovanför och i anslutning till lägenheten att inte använda avloppet. Detta kan förhindra översvämning av rummet där golvbrunnen befinner sig. Sedan kontaktar man fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan få problemet avhjälpt omgående.


Förebygga:

Rensa vattenlåset regelbundet. Spola aldrig ner annat en fällkalier och papper i wc. Underhållsspolning av golvbrunnen kan förhindra att problem uppstår. Tidiga tecken på stopp är om det bubblar utan att man använder avloppet eller att det bubblar till när man spolar vatten i kök eller spolar på wc.


Vatten stiger upp i golvbrunn i källare


Trolig orsak till problemet:

Det är stopp i huvudavloppet i eller utanför fastighet. vilket medför att vatten från tappställen som WC, kök, badrum mm trycker bakvägen och stiger upp i golvbrunn.


Det är inte helt ovanligt att detta stopp orsakas av trasiga, svackiga eller dåliga rör i bottenplatta eller i mark utanför fastighet. Papper fastnar i förträngningar eller skador på avloppsröret. 


Detta är ett akut problem, och fortsätter det att stiga svämmas källaren över där golvbrunnen finns. Vid stopp i så kallad kombiledning, alltså när dagvattnet går i hop med spillvattnet, och stoppet sitter utanför anslutningen till dagvattnet blir det snabbt akut vid ett skyfall. Likaså kan vattnet från WC, badrum och kök gå bakvägen in i dränering och orsaka fuktskador på fastigheten.


Vad kan man göra:

Det första man kan göra det är att informera grannarna ovanför och i anslutning till källaren att inte använda avloppet. Detta kan förhindra översvämning av rummet där golvbrunnen befinner sig. Sedan kontaktar man fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan kontakta RJ Spolservice i Göteborg och få problemet avhjälpt omgående.


Förebygga:

Spola aldrig ner annat en fekalier och papper i wc. Tidiga tecken på stopp är om det bubblar utan att man använder avloppet eller att det bubblar till när man använder vatten i kök eller spolar på WC. Har man gamla rör skall man se till att wc och annan vattenutrustning spolar tillräckligt med vatten för att transportera papper och fekalier ut på gatans stamledningDet rinner dåligt i avloppet i golvbrunn


Trolig orsak till problemet:

Det troligaste är att vattenlåset har slammat igen av hudavlagringar eller hår.
Det förekommer även att föremål sätter sig i vattenlåset, av tex schampokorkar mm.
Detta är inte ett akut problem, men bör åtgärdas så snart det går, av den anledningen att vatten som står och pressar mellan golvbrunnen och golvet kan tränga ut i golvet och orsaka skador.


Vad kan man göra:

Rensa vattenlåset och var noga med att rensa innanför renspluggen. Om detta inte fungerar sitter beläggningarna längre in och då kontaktar man fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan kontakta RJ Spolservice i Göteborg och få problemet avhjälpt omgående.


Förebygga:

Rensa vattenlåset regelbundet. Underhållsspolning av golvbrunnen kan förhindra att att problem uppstår. Tidiga tecken på stopp är om det bubblar utan att man använder avloppet eller att det bubblar till när man använder vatten i kök eller spolar på wc.

Kontakta oss

Har du stopp i avloppet? Tveka inte att kontakta oss på RJ Spolservice så löser vi problemet tillsammans.

Kontakta oss
Gul bil med RJ spolservice logga Gul bil med öppen baklucka som är fylld med verktyg och slangar