Stopp i köksavlopp - beställ spolbil

RJ Spolservice tipsar även om några husmorstips

Problem i köksavlopp i stor Göteborg

Skum stiger upp i köksavloppet

Trolig orsak till problemet:

Avloppsstammen har slammat igen nedanför anslutningen till lägenheten. Detta medför att luften har svårt att ta sig ut genom avloppet och detta gör att luft komprimeras och trycker bakvägen in i grenröret till köket. Då bubblar det i vattenlåset samt skummar i ledning och vattenlås.

 

Detta tyder på en grov förträngning av avloppets diameter som i förlängningen kan medföra översvämning.

 

Vad kan man göra:

Det är svårt att rensa med rensband. Bör istället rensas med högtryck och hetvatten, liknande den utrustning som jag använder, för att få ett bra resultat. Underrätta fastighetsägaren om att ni har problem så att han vet om problemet och kan åtgärda detta i tid så slipper ni översvämning.

 

Förebygga:
Slå aldrig ut stora mängder fett i köksavloppet. Om du mot förmodan råkar göra detta, använd varmvatten.

 

 

Vatten stiger upp i köket

Trolig orsak till problemet:
Avloppsstammen har slammat igen helt nedanför anslutning till lägenheten detta medför att vatten från intilliggande och lägenheter ovanför trycker bakvägen och stiger upp i kök.

Detta är ett akut problem och fortsätter det att stiga, svämmas köket över. 


Vad kan man göra:

Det första man kan göra är att informera grannarna ovanför och i anslutning till lägenheten. De borde inte använda avloppet. Det kan förhindra översvämning av köket. Sedan kontaktar man fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan kontakta oss och få problemet avhjälpt omgående.

 

Förebygga:

Slå aldrig ut stora mängder fett i köksavloppet. Om du mot förmodan råkar göra detta, använd varmvatten.
Underhållsspolning av avloppet kan förhindra att problem uppstår. Tidiga tecken på stopp är om det bubblar utan att man använder köket.

 

 

Det rinner dåligt i avloppet i köket

Trolig orsak till problemet:
Vattenlåset kan ha satt igen sig.
Avloppsstammen har slammat igen i anslutning till lägenheten.

Detta är ett mindre akut problem men bör åtgärdas så att man vet vad orsaken till att det rinner dåligt är. Det kan vara ett tidigt tecken på att det är dags att underhållsspola avloppet.

Vad kan man göra:
Rensa vattenlåset under diskbänken.
Kontrollera silar och avloppet mellan diskbänken och vattenlåset. Fungerar inte detta kontakta fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan kontakta oss och få problemet avhjälpt.

Förebygga:
Slå aldrig ut stora mängder fett i köksavloppet. Om du mot förmodan råkar göra detta så använd varmvatten.
Underhållsspolning av avloppet kan förhindra att att problem uppstår. Tecken på stopp är om det bubblar utan att man använder köket.

Stopp i köksavloppet

Trolig orsak till problemet:
Vattenlåset kan ha satt igen sig. Avloppsstammen har slammat igen i anslutning till lägenheten. Detta är ett mindre akut problem men bör åtgärdas så att man vet vad orsaken till att det rinner dåligt är. Kan vara ett tidigt tecken på att det är dags att underhållsspola avloppet.


Vad kan man göra:
Rensa vattenlåset under diskbänken. Kontrollera silar och avloppet mellan diskbänken och vattenlåset fungerar inte detta kontakta fastighetsägaren eller det bolag som sköter fastigheten så att man kan kontakta RJ Spolservice i Göteborg och få problemet avhjälpt.

Förebygga:
Slå aldrig ut stora mängder fett i köksavloppet använd varmvatten. Underhållsspolning av avloppet kan förhindra att att problem uppstår. Tecken på stopp är om det bubblar utan att man använder köket

Kontakta oss

Har du stopp i avloppet? Tveka inte att kontakta oss på RJ Spolservice så löser vi problemet tillsammans.

Kontakta oss
Spolbil från RJ spolservice som finns i hela Storgöteborg Spolutrustning för att avhjälpa stopp i köksavlopp

AKUT STOP RING :  031-56 50 05 eller boka spolbil online

Såhär gör du för att beställa en spolbil!

Ring 031 - 56 50 05 för att beställa akut spolning eller underhållspolning, uppge mobilnr, adress med problem och en kort beskrivning kring uppdrag. Hjälp strax påväg!