Priser vid stopp i avloppet

Pris underhållspolning - ej akuta stopp

RJ spolservice hjälper er med första klass tjänster i Göteborg med Omnejd, Här kan ni se våra aktuella erbjudanden för högtrycksspolning och stamspolning. Har du akuta problem eller stopp? BOKA HÄR!

Underhållspolning

Golvbrunn

Villaägare & Brf

1595:-

Utföres inom 3 veckor

Spolning av 1 Golvbrunn
Hetvattenspolning 60 °C

Bredspolande munstycken

Vi ringer några dagar innan och meddelar exakt tid.

 

Underhållspolning

Kökspol

Villaägare & Brf

1595:-

Utföres inom 3 veckor

Spolning av 1 Kök
Demontering / kontroll av vattenlås
Hetvattenspolning 60 °C

Bredspolande munstycken

Vi ringer några dagar innan och meddelar exakt tid.

Underhållspolning

Fullspol

Villaägare

3495:-

Utföres inom 3 veckor

Utföres inom 3 veckor

Spolning av Kökstam
Demontering / kontroll av vattenlås
Hetvattenspolning 60 °C

Bredspolande munstycken

Vi ringer några dagar innan och meddelar exakt tid.

Underhållspolning

Fullspol + Film

Mest grundläggande

5495:-

Utföres inom 3 veckor

 

Utföres inom 3 veckor

Spolning av Kökstam
Demontering / kontroll av vattenlås
Spolning av Golvbrunnar (max 5st)
Spolning av utgående ledning
Filmning av utgående ledning.
Material överlämnas på USB
Hetvattenspolning 60 °C

Bredspolande munstycken.

Vi ringer några dagar innan och meddelar exakt tid.

Tilll beställning

Priserna som visas för privatpersoner är inkl moms samt efter ROT-Avdrag. Förutsatt att spolpunkter och tv inspektionspunkter är lätt åtkomliga.

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Rj-spolservice AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Rj-spolservice.